MADCash

Creating Impact, Changing Lives

PPKWK

PPKWK (Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Keluarga) ialah sebuah Badan Bukan Kerajaan yang bekerjasama dengan usahawan wanita yang sedang membina perniagaan mikro.

Kami menjalankan program yang membantu usahawan ini mengukuhkan dan mengembangkan perniagaan mereka.

Kami juga dikenali sebagai cabang sosial MADCash (Multiply, Assist, Donate Cash) sambil kami meneruskan usaha kami untuk mewujudkan keterangkuman kewangan dan kepintaran perniagaan yang lebih baik di kalangan penerima kami.

Kami berharap dapat meningkatkan taraf ekonomi usahawan wanita yang akan menyumbang kepada taraf ekonomi keluarga dan negara kita secara keseluruhannya.

MADCash ialah inisiatif yang menyediakan akses kepada dana mikro untuk WANITA yang mempunyai keperluan kritikal untuk memulakan, atau menaik taraf perniagaan mikro sebagai aliran pendapatan baharu atau tambahan untuk isi rumah.

Untuk tujuan ini, MADCash menyediakan platform untuk individu dan organisasi untuk menderma kepada dana MADCash, yang akan diagihkan kepada wanita B40 yang layak sebagai pinjaman mikro tanpa faedah. Pinjaman tanpa faedah akan dibayar melalui pembayaran mingguan sehingga SEPULUH (10) bulan.

Semua pembayaran balik akan disalurkan semula ke dalam dana MADCash untuk DIKITARKAN KE ATAS kepada individu yang layak seterusnya, mewujudkan ekosistem PEMBIAYAAN WANITA dan WANITA YANG BERKEMBANG. Pada masa hadapan; di mana relevan dan boleh dilaksanakan, individu yang layak juga boleh memilih untuk membuat perjanjian perkongsian keuntungan dan bukannya pinjaman tanpa faedah.

MADCash juga akan mendedahkan dan menggalakkan pemilik perniagaan mikro kepada penggunaan kewangan digital seperti dengan penggunaan perbankan digital, e-dompet, dan pembayaran digital.

Di mana perlu, MADCash juga akan membantu peminjam pinjaman mikro yang layak dalam bidang operasi perniagaan terpilih melalui bimbingan, sesi khidmat nasihat dan latihan pendek.

Scroll to top